Hac

12Eki 2017

Hac

08May 2017

Haccın Çeşitleri; İfrad Haccı, Temettü Haccı, Kıran Haccı’dır. Temettü Haccı için İhrama Girilmesi; Zilhiccenin 8.günü kuşluk vaktinde bulunduğunuz yerden hac için ihrama girmelisiniz. Eğer ki imkanınız var ise kesinlikle ihram elbisesini gusül abdesti alarak giyiniz. Ardından Lebbeyke hacca. Lebbeyke Allahumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şeriyke leke lebbeyk. İnne’l-Hamde ve’n-Ni’mete leke ve’l-Mülke lâ şeriyke lek” diye telbiye […]

08May 2017

Hac ayların denilen zaman diliminde yapılan hac, Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on gününde yapılmaktadır. Hac, bu aylar içerisinde Umresiz de yapılabilir, Umre ile birlikte de yapılabilmektedir. Haccın Eda Şekli Üçtür. İfrad Haccı Temettu Haccı Kıran Haccı. Haccın Yapılışı Ülkemizden giden hacılar, değişik iklim şartlarında uzun süre ihramda kalmanın […]

08May 2017

İslam’ın “5” şartından biri olan Hac, hem malî olarak hem de bedeni olarak bir  ibadettir. Kelime olarak Hac: “Yönelmek, kastetmek, bir kimseyi ya da bir yeri sık sık ziyaret etmek” anlamına gelmektedir. Hac, dini bir terim olarak; “ belirli bir vakitte usulüne uygun bir şekilde ihrama girdikten daha sonra arafat’ta vakfe yapmak, Kâbeyi tavaf ederek […]